Showing 1 – 20 of 170
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
 • Proceedings Article July 06, 2015

  Sheng Kang; Guofeng Chen; Chun Wang; Ruiquan Ding; Jiajun Zhang; Pinyan Zhu; Chao Liu; Nishi Ahuja

  Proc. ASME. 56888; Volume 1: Thermal Management, V001T09A042.July 06, 2015
  IPACK2015-48258
  doi: 10.1115/IPACK2015-48258

  TOPICS: Data centers